27 mars 2012 - Uppdrag

Capio får förnyat förtroende att driva S:t Görans sjukhus i Stockholm

Capio AB får förnyat kontrakt i den upphandling som Stockholms läns landsting genomfört beträffande driften av S:t Görans sjukhus. Det nya kontraktet avser perioden 2013-2021 med rätt för landstinget att förlänga kontraktet ytterligare fyra år. Det årliga kontraktsvärdet uppgår till cirka 1,3 miljarder  kronor.

Capio har sedan hösten 1999  drivit somatisk akutsjukvård på S:t Görans sjukhus för landstingets räkning. Capio är en av de ledande vårdgivarna i Europa och levererar tjänster inom flera medicinska specialistområden. Koncernen omfattar cirka 60 operativa enheter med mer än 10 000 anställda. Capio driver för närvarande verksamhet i Sverige, Norge, Frankrike, Tyskland och Storbritannien och har en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor.

Byråns team bestod av delägarna Bo Söderberg och Johan Carle i samarbete med Specialist Counsel Tomas Kjellgren och juristerna Katja Meitz, Sven Vaxenbäck, Sara Liljedahl och Gustav Lundin.