11 februari 2015 - Uppdrag

Canon offentliggör rekommenderat offentligt kontanterbjudande på Axis

Canon Inc. har offentliggjort ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i det svenska bolaget Axis Aktiebolag att överlåta samtliga aktier i Axis till Canon. Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 23,6 miljarder kronor.

Canon, med huvudkontor i Tokyo, Japan, är en ledande aktör inom bildutrustning och informationssystem för professionella användare och konsumenter. Canons stamaktier handlas på First Section på Tokyo Stock Exchange och Canons ADR handlas på New York Stock Exchange.

Axis är världsledande inom nätverksvideo lösningar för industri och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Canon rådges av Mannheimer Swartling i samband med erbjudandet. Byråns team inkluderar Biörn Riese, Eva Hägg, Patrik Marcelius, Emil Boström, Håkan Knutsson, Magnus Olsson, Viktor Nykvist, Oscar Björkman Possne, Sam Seddigh, Adam Söderberg och Johan Tholander. Teamet inkluderar även Johan Carle, Daniel Kim, Anton Lundmark, Klas Arvidsson och Alexander von Kleist, såvitt avser konkurrensfrågor.