19 januari 2016 - Uppdrag

Camurus noteras på Nasdaq Stockholm

Aktierna i Camurus AB (publ) har den 3 december tagits upp till handel på Nasdaq Stockholm. Vid noteringen erbjöd bolaget och bolagets huvudägare, Sandberg Development AB, allmänheten i Sverige och institutionella investerare i och utanför Sverige att förvärva befintliga och nyemitterade aktier i bolaget motsvarande 30 procent av antalet utestående aktier. Därutöver har Sandberg Development lämnat en övertilldelningsoption motsvarande högst 15 procent av erbjudandet. Sandberg Development kvarstår efter noteringen som huvudägare i Camurus.

Vid inledningen av handeln värderas bolaget till drygt 2,1 miljarder kronor med ett fastställt pris i erbjudandet om 57 kronor per aktie. Genom nyemissionen i erbjudandet tillfördes bolaget totalt 500 miljoner kronor.

Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag

Mannheimer Swartling Advokatbyrå har agerat legala rådgivare till Camurus och huvudägaren Sandberg Development i erbjudandet och börsnoteringen. Byråns team leddes av Madeleine Rydberger och Hans Petersson, främst biträdd av Nils Nostell, Jakob Wijkander, Aleksander Ivarsson, Klara Holm och Jacob Rosell Svensson. Maria Tufvesson Shuck och Hampus Thofte från byråns New York-kontor har lämnat rådgivning vad gäller amerikansk värdepappersrätt. Anders Erasmie ansvarade för skattefrågor, främst biträdd av Carl Beyer.