18 oktober 2012 - Uppdrag

Bulten Fasteners China befrias från strafftullar i en antidumpningsutredning inför Europeiska kommissionen

Bulten Fasteners har nått framgång i en antidumpningsutredning inför Europeiska kommissionen där resultatet blev ett fullständigt hävande av de strafftullar som tidigare drabbat företaget.

En ny EU-förordning från den 10 oktober 2012 utgör den senaste fasen i ett omfattande  antidumpningsärende som initierades av Europeiska kommissionen 2009 och som avser fästelement (fasteners) från Kina. Efter att ha genomgått flera rättsliga förfaranden och varit föremål för prövning i EU och WTO-domstolar har de ursprungliga tullarna nu granskats i en komplex process. Bulten Fasteners China blev det enda företaget bland ett stort antal sökande som helt befriades från antidumpningstullarna. Därutöver erhöll företaget processuella rättigheter för framtida översyner.

Bulten Fasteners China kan därmed, som ett av tre kinesiska företag, exportera fästelement till Europa utan strafftullar, medan samtliga övriga exportörers fästelement beläggs med sådana tullar mellan 23 och 75 procent av varornas försäljningspris.

Bulten Fasteners China, ett dotterbolag till FinnvedenBulten-koncernen, biträddes av Mannheimer Swartling. Ärendet har hanterats av byråns kontor i Bryssel, Göteborg, Hong Kong och Shanghai, med ett team främst bestående av Jan Holmberg, Stefan Perván Lindeborg, Andreas Johansson, Lisa Staxäng och Rachel Dong.