28 juni 2013 - Uppdrag

Bravida emitterar säkerställda obligationer motsvarande SEK 3,2 miljarder

Bravida, Skandinavisk leverantör av tekniska installations- och servicelösningar, har emitterat obligationer motsvarande cirka SEK 3,2 miljarder. Nettointäkterna från erbjudandet, bestående av säkerställda obligationer uppgående till sammanlagt €225 miljoner och SEK 1,3 miljarder med rörlig ränta som förfaller till betalning 2019 till en emissionskurs om 100,0%, kommer att användas till att refinansiera existerande kreditfaciliteter samt för bolagets allmänna behov.

Morgan Stanley, Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken och Nordea agerade som initiala investerare i emissionen med Mannheimer Swartling som legal rådgivare. Byråns team, som leddes av Olof Stenström, inkluderade bland andra Veronica Stiller, Bita Pourmotamed, Emma Nilsson, Alexandra Dahlén Jonason och David Nordenlöw.