3 juli 2012 - Uppdrag

Bourns förvärvar inkråmet i Jensen Devices

Bourns, Inc. har förvärvat inkråmet i Jensen Devices AB.

Jensen Devices, med huvudkontor och egen tillverkning utanför Stockholm, utvecklar och tillverkar gasurladdningsrör. Jensen Devices är välkänt inom den aktuella branschen för sina patenterade  ”Sparctube®”-gasurladdningsrör, vilka används som komponenter för strålkastare inom bilindustrin. Jensen Devices säljer även sina produkter till telekomindustrin där gasurladdningsrören används som högspänningsskydd.

Bourns, Inc. är en ledande tillverkare och leverantör av automatiska sensorer och skyddslösningar för strömkretsar. Med huvudkontoret i Kalifornien levererar bolaget produkter till en rad olika marknader, inklusive telekom-, datamarknaden och bilindustrin.

Aktieägarna i Jensen Devices rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av delägare Hans Andréasson och senior associate Christopher Arkbrant i samarbete med senior associate Ola Axelsson och juristerna Sophie Ahlberg och Therese Hofman.