27 mars 2014 - Uppdrag

Bonnier Fastigheter förlänger hyresavtal med PwC i Stockholm

Bonnier Fastigheter har förlängt hyresavtalet med PwC i Stockholm i ytterligare 12 år. Det nya avtalet, sannolikt en av årets största hyresförhandlingar, omfattar cirka 21 000 kvm i Bonnierhuset, och innebär att PwC får en effektivare kontorslösning med möjlighet att utöka antalet arbetsplatser i de befintliga lokalerna.

Bonnier Fastigheter, som är helägt av familjen Bonnier, bildades 1985 för att förvalta och utveckla Bonnierkoncernens fastighetsinnehav. Företaget äger och förvaltar kommersiella fastigheter inom Storstockholm. För närvarande äger och förvaltar bolaget fastigheter om cirka 300 000 kvm.

Bonnier Fastigheter rådgavs av Mannheimer Swartling i ärendet. Byråns team bestod av Klas Wennström, främst assisterad av Olle Källström.