9 september 2010 - Uppdrag

Bong Ljungdahl går samman med Hamelins kuvertdivision

Bong Ljungdahl AB (publ) förvärvar Hamelins kuvertdivision i en transaktion som innefattar en kontant del, en emission av nya aktier och konvertibler till Hamelin och även utställandet av ett ägarlån. Efter affären har fullföljts kommer Hamelin att äga aktier motsvarande 24,9 % av kapitalet i Bong Ljungdahl.

Bong Ljungdahl, ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag, omsätter cirka 2 miljarder kronor och har cirkaa 1200 anställda i 12 länder. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Hamelins kuvertdivision, som omsätter cirka 170 miljoner euro och har cirka 1 200 anställda, är en del av den franska Hamelinkoncernen, Europas ledande kontorsmaterialtillverkare med en omsättning på 700 miljoner euro och 4000 anställda.

Bong Ljungdahl har biträtts av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Johnny Andersson assisterad av Örjan Bengtsson, Emma Sandberg Thomsen, Yvonne Ivarsson, Nelli Schiebeler och Aleksander Ivarsson. Zoran Stambolovski ansvarade för finansieringsfrågor och assisterades av Susanne Forsberg.