10 april 2014 - Uppdrag

Boliden AB (publ) emitterar sina första seniora icke-säkerställda obligationer på den svenska obligationsmarknaden

Boliden AB (publ) slutförde den 9 april 2014 en emission av seniora icke-säkerställda obligationer uppgående till SEK 500 miljoner, till en rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 1,90 procentenheter och med en löptid om sex år, på den svenska obligationsmarknaden.

Medlen från emissionen kommer lånas vidare till emittentens helägda dotterbolag Boliden Mineral AB (publ) för att användas till koncernens löpande allmänna behov av rörelsekapital. Boliden Mineral AB har ingått en borgensförpliktelse i anslutning till emissionen. En ansökan om notering på NASDAQ OMX Stockholms börs för företagsobligationer kommer att upprättas.

Boliden AB är ett företag inom metallbranschen med fokus på hållbar utveckling. Bolaget har sina rötter i Norden men verkar globalt. Huvudverksamheten består av prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Bolidens omsättning uppgår till SEK 34 miljarder och dess aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholms Large Cap-lista.

Nordea och Swedbank har tillsammans utsetts till lead managers för emissionen.
Boliden AB och Boliden Mineral AB biträddes av Mannheimer Swartling. Daniel Karlsson ledde byråns team bestående av David Tayler, Viktor Nykvist och Therese Hofman.