9 november 2009 - Uppdrag

Biovitrum förvärvar Swedish Orphan och bildar Swedish Orphan Biovitrum

Mannheimer Swartling har biträtt Biovitrum vid dess förvärv av Swedish Orphan från Investor, Priveq och ledningen i Swedish Orphan. Köpeskillingen om 3,5 miljarder kronor (på skuldfri basis), finansieras genom en fullt garanterad företrädesemission, bankfinansiering och en apportemission av aktier och, eventuellt, konvertibla vinstandelslån.

Swedish Orphan, som är ett bolag verksamt inom särläkemedel (orphan drugs), avyttrades genom en process ledd av svenska och utländska banker. Biovitrum är ett internationellt specialistläkemedelsbolag, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Mannheimer Swartlings team leddes av Åke Kjellson och Isabella Ramsay (M&A), i samarbete med Thomas Wallinder och Emil Boström (Publik M&A). Daniel Karlsson och Catharina Belfrage ansvarade för byråns rådgivning i bankfinansieringsdelen. Teamet har därutöver inkluderat, bland andra, Tom Wehtje, Anna Lundgren, Claudia Wallman, Kristina Börjevik Kovaniemi, Christian Hallberg och Adam Göransson, samt Johan Carle och Sophie Ducaté i konkurrensrättsliga frågor.

Mannheimer Swartling biträder regelbundet health care- och life science-industrin. Med 20 års erfarenhet av transaktionsrådgivning, kapitalmarknadsfrågor och regulatorisk rådgivning till nationella och internationella företag inom industrin, har byrån en exceptionell position inom health care- och life science-sektorn. Byrån har nyligen biträtt säljarna av Antula Healthcare och har tidigare anlitats av Pharmacia/Pfizer vid försäljningen av de verksamheter som sedan blev Biovitrum, Active Biotech, Recip och Phadia. Byrån var även nyligen involverad som rådgivare åt St. Jude Medical vid dess förvärv av Radi Medical Systems och arbetar löpande för noterade bolag i branschen.