21 oktober 2013 - Pressmeddelande

Biörn Riese får Advokatsamfundets pris för framstående gärningar inom advokatyrket

Mannheimer Swartlings partner och styrelseordförande Biörn Riese har tilldelats Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket. Han är den förste advokat specialiserad på affärsjuridik som får priset.

Biörn Riese fick priset för att han på ett föredömligt sätt har satt affärsadvokaten på kartan. Enligt motiveringen har hans insatser tydliggjort affärsjuridikens betydelse i ett komplicerat samhälle. Priset består av 100 000 kronor som i pristagarens namn avsätts till ett pro bono-projekt. Biörn Riese tog emot priset från Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg vid Advokatdagarna i Stockholm den 17 oktober 2013.

Biörn Riese:
- Jag känner mig både stolt och hedrad över priset! Inte bara för egen del utan också för de team som medverkat i olika ärenden.

Biörn Riese har över 30 års erfarenhet av arbete som affärsjurist och leder Mannheimer Swartlings globala M&A-avdelning. Han är främst inriktad på företagsöverlåtelser, bolagsstyrning, corporate compliance & investigations samt rekonstruktioner. Biörn Riese har lett en rad undersökningar och utredningar, varav ett antal har varit publika.