9 mars 2012 - Uppdrag

BioInvent International genomför företrädesemission

BioInvent International AB (publ), ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel, har beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier.

Styrelsens beslut att genomföra företrädesemissionen, vilken tillför bolaget omkring 105 miljoner kronor, godkändes vid en extra bolagsstämma den 9 mars 2012.

BioInvent rådgavs av Mannheimer Swartling under företrädesemissionen. Byrån agerade som projektledare under hela processen och ansvarade för prospektarbetet.  Mannheimer Swartlings team bestod av Madeleine Rydberger, Nils Nostell, Jakob Wijkander och Aleksander Ivarsson.