4 juni 2015 - Uppdrag

BioInvent International AB (publ) har genomfört en företrädesemission

BioInvent International AB (publ), ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel, har genomfört en företrädesemission av aktier. Emissionen, vilken blev övertecknad, tillför bolaget omkring 77,7 miljoner kronor.

BioInvent rådgavs av Mannheimer Swartling under företrädesemissionen. Byrån fungerade som projektledare under hela processen och ansvarade för prospektarbetet. Mannheimer Swartlings team bestod huvudsakligen av Madeleine Rydberger, Jakob Wijkander och Klara Holm.