9 juni 2011 - Uppdrag

BioInvent International AB (publ) genomför riktad nyemission

BioInvent International AB (publ) offentliggjorde den 1 juni 2011 att bolaget, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 mars 2011, har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Nyemissionen tillför bolaget omkring 136 miljoner kronor före transaktionskostnader.

BioInvent rådgavs av Mannheimer Swartling i samband med den riktade nyemissionen. Madeleine Rydberger ansvarade för ärendet och biträddes av Nils Nostell och Jakob Wijkander.