14 januari 2010 - Uppdrag

BioInvent genomför riktad nyemission

Mannheimer Swartling har biträtt BioInvent International i samband med en riktad nyemission som tillför 150 miljoner kronor och breddar det långsiktigt industriella samt det internationella institutionella ägandet i BioInvent.

BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. Emissionen tecknas av DnB NOR Asset Management, Norden teamet samt B & E Participation AB, ägt av Lars Backsell och Thomas Eldered.

Mannheimer Swartlings team leddes av Madeleine Rydberger, främst assisterad av Per Gruwberger och Jacob Wijkander.