26 juni 2012 - Uppdrag

Billerud och Korsnäs går samman

Billerud AB (publ) och Investment AB Kinnevik har offentliggjort ett samgående mellan Billerud och Korsnäs AB. Det nya företaget, BillerudKorsnäs, blir en ledande aktör inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial och förpackningslösningar med en årsomsättning om cirka SEK 20 miljarder.

Transaktionens genomförande är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter samt aktieägarnas godkännande. Billeruds för närvarande största aktieägare FRAPAG Beteiligungsholding AG stödjer samgåendet och har förbundit sig att teckna sin pro rata andel i företrädesemissionen som avses blir genomförd efter transaktionen. Efter transaktionen kommer de största ägarna i BillerudKorsnäs att vara Kinnevik med 25,11 procent följt av FRAPAG med 15,7 procent.

FRAPAG biträds av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av delägare Patrik Marcelius, senior counsel Anders Lindblad i samarbete med juristerna Thérèze Buskas och Therese Lundgren.