16 maj 2011 - Uppdrag

Betsafe förvärvas av Betsson

Betsafe, ett privatägt spelföretag baserat på Malta, har förvärvats av Betsson. Den totala köpeskillingen för Betsafe kan komma att uppgå till högst 60 miljoner euro, baserat på en initial köpeskilling om 32,5 miljoner euro och en villkorlig tilläggsköpeskilling som kan komma att uppgå till högst 27,5 miljoner euro.

Betsafe erbjuder poker, sportsbetting och casinospel till kunder främst i Norden. Betsson investerar i och administrerar aktieinnehav i företag som erbjuder spel till slutanvändare via internet. Betssongruppen är listat på NASDAQ OMX i Stockholm.

Betsafes majoritetsägare rådges av Mannheimer Swartling i transaktionen. Ärendet hanteras av Isabella Ramsay, assisterad av Siri Öhman och Henrik Dock.