7 augusti 2014 - Uppdrag

Beijer Ref förvärvar resterande 49 procent av aktierna i italienska SCM Frigo Group

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB förvärvar resterande 49 procent av aktierna i italienska SCM Frigo Group, en av Europas ledande tillverkare av bland annat kylaggregat baserad på miljövänlig koldioxidteknik.

SCM Frigo grundades 1979, exporterar cirka 85 procent av produkterna och har en stark marknadsposition inom det snabbt växande segmentet för miljövänlig kylteknik. Bolaget omsätter cirka 240 miljoner kronor och har 90 anställda.

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern inom kyla och luftkonditionering. Koncernen, tidigare G & L Beijer AB, förvärvade 51 procent av SCM Frigo 2011. Beijer Ref har en omsättning av cirka 6,6 miljarder kronor 2013 och bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

G&L Beijer har biträtts av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Lucas Jonsson, Claes Albinsson och Simon Ottosson.