18 mars 2011 - Uppdrag

Bankernas Automatbolag träffar sjuårigt outsourcingavtal med EDB ErgoGroup

Bankernas Automatbolag har ingått ett sjuårigt outsourcingavtal med EDB ErgoGroup. Avtalet, som uppskattas till ett värde om närmare 1 miljard kronor, innebär att Bankernas Automatbolag köper bankautomattjänster från EDB ErgoGroup för driften av ca. 2 800 bankautomater i Sverige, inklusive förvaltning, applikationshantering, transaktionshantering och övervakning.

Bankernas Automatbolag ägs gemensamt av de fem största bankerna i Sverige, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Bolaget erbjuder de svenska bankerna och andra kortutgivare en gemensam infrastruktur för bankautomater, och skapar därigenom synergier genom köp av standardiserade tjänster, med certifierade lösningar och ledande kompetens inom betalningsområdet.

Bankernas Automatbolag biträddes av Mannheimer Swartling. Ansvarig delägare var Bo Söderberg, främst biträdd av Anders Bergsten, Helena Riese, Anna Engquist, Andreas Stéen, Katja Meitz och Anette Ivri Nordin.