29 mars 2012 - Uppdrag

AxLoad förvärvar aktiemajoritet i Mennens Group

AxLoad har förvärvat majoriteten av aktierna i Mennens Group från De Hoge Dennen Capital, ett holländskt privatägt investmentbolag. Mennens kommer att bli en del av Certex-divisionen, den största av AxLoads tre divisioner.

AxLoad, som är en del av Axel Johnson-koncernen, är en ledande leverantör av lyft- och lastsäkringsprodukter och därtill hörande tjänster i norra Europa. Förvärvet av Mennens är ett led i AxLoads ambition att växa i Kontinentaleuropa. Mennens, med sina 420 anställda och med en försäljning på cirka 800 miljoner kronor år 2011, är en ledande leverantör av stålvajrar, kranar, lyftredskap och därtill hörande tjänster i Beneluxregionen. Den gemensamma omsättningen för AxLoad och Mennens kommer att bli cirka 3 miljarder kronor. AxLoad kommer efter förvärvet att ha 1 500 anställda och närvaro i Holland, Belgien, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritanien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland.

AxLoad rådgavs i transaktionen av Mannheimer Swartling i samarbete med De Brauw Blackstone Westbroek. Mannheimer Swartlings team bestod av delägarna Martin Ericsson, Stefan Perván Lindeborg och Thomas Pettersson i samarbete med juristerna Viktor Nykvist, Henrik Dock och Emilie Andersson.