21 juni 2016 - Uppdrag

AxFlow förvärvar Esspump

AxFlow AB, ett bolag inom Axel Johnson-koncernen, har förvärvat Esspump AB, vars verksamhet består i försäljning och utveckling av pumpar och pumpsystem. Esspumps kunder finns inom segmenten kemi, gruvor, vatten och avlopp, papper och massa, energi samt livsmedel och läkemedel. Genom förvärvet breddar AxFlow sitt produktsortiment och stärker sin marknadsposition i Sverige, och blir en av de största distributörerna av förträngningspumpar i Sverige.

AxFlow rådgavs i transaktionen av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Martin Ericsson, främst assisterad av Viktor Leisnert och Rebecca Esplund (M&A).