2 maj 2016 - Uppdrag

Axel Johnson International förvärvar rörelse i Spanien

Axel Johnson International, en del av Axel Johnson-sfären, har genom sitt dotterbolag AxLoad ingått ett inkråmsavtal avseende Cables y Eslingas vajer- och lyftutrustningsdistributionsrörelse. Cables y Eslingas är en del av Celsakoncernen.

AxLoad är en av fyra affärsgrupper inom Axel Johnson International och består av 30 företag specialiserade inom lyft-, förankrings- och lastsäkringslösningar. Med en omsättning på MEUR 350 och verksamhet i 15 länder är AxLoad marknadsledande i Europa inom sitt affärsområde. Deras senaste förvärv bidrar med ett viktigt fotfäste i Spanien, med åtta strategiskt placerade sälj- och distributionscenter i Spanien (inklusive Kanarieöarna) och ett logistikcenter i Barcelona.

AxLoad rådgavs i legala frågor primärt av Garrigues i Barcelona, med stöd från Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Martin Ericsson, biträdd av Joel Englund och Arvid Runéus.