28 januari 2010 - Uppdrag

Axel Johnson International avyttrar AxMediTec till Indutrade

Mannheimer Swartling har biträtt Axel Johnson International vid avyttringen av AxMediTec till Indutrades dotterbolag EssMed.

AxMediTec är ett svenskt teknikförsäljningsföretag med verksamhet i Polen, som är specialiserade på medicinteknisk utrustning. Företaget har en årlig omsättning på cirka 70 miljoner kronor och har 53 anställda. Avyttringen av AxMediTec är den sista delen i renodlingen till Axel Johnson Internationals fyra affärsområden. AxMediTec kommer att ingå i Indutrades affärsområde Industrial Components.

Martin Ericsson var ansvarig för ärendet och biträddes främst av Jenny Brandt, Caroline Karlsson och Emilia Hempel. Anders Erasmie ansvarade för skattefrågor, biträdd av Matthias Frost.