1 februari 2016 - Uppdrag

AxDrive avyttrar Trailereffekter och LVD Lastvagnsdelar till Europart

Axel Johnson International-ägda fordonskomponentspecialisten AxDrive har ingått avtal om försäljning av Trailereffekter och LVD Lastvagnsdelar. De två distributörerna av reservdelar till tunga fordon förvärvas av Europart, en tysk reservdelsdistributör med verksamhet i 27 länder.

Genom förvärvet stärker Europart sin marknadsposition i Sverige. Totalt har företaget idag 1 600 anställda och en omsättning på 412 miljoner Euro. Trailereffekter och LVD har tillsammans 16 filialer i Sverige, 93 anställda och en årsomsättning på 264 miljoner kronor. Affären förutsätter godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

AxDrive rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Martin Ericsson, främst biträdd av Jon Rastad och Sandra Röijer.