10 mars 2015 - Uppdrag

Axcel Fond III säljer LGT Logistics till Litorina

Den nordiska investeringsfonden Axcel III har ingått avtal om försäljning av LGT Logistics till Litorina. Transaktionen är villkorad av sedvanlig konkurrensrättslig prövning och förväntas avslutas i april 2015.

LGT Logistics, med en årlig omsättning uppgående till omkring 700 miljoner kronor, är nordens ledande aktör inom möbellogistik och erbjuder tjänster som lagring, samlastning och distribution till företag inom möbelindustrin. Sverige och Danmark är LGT Logistics huvudsakliga marknader, men koncernen har också verksamheter i Finland och Baltikum. LGT Logistics är baserat i Tibro, Sverige och Horsens, Danmark och sysselsätter omkring 290 personer.

Axcel III rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod främst av Isabella Ramsay, Martin Fagerlund, Therese Jansson och Johan Sundqvist. Kromann Reumert bistod såvitt avsåg frågor om dansk rätt.