6 april 2010 - Uppdrag

Avinode förvärvar CharterX

Mannheimer Swartling har biträtt Avinode AB i samband med förvärvet av CharterX, Inc., som reviderar flygoperatörer utifrån ett säkerhetsperspektiv och tillhandahåller tjänster inom marknaden för chartering av privatjet i USA.

Avinode AB är den ledande tillhandahållaren av B2B-tjänster för chartering av privatjetsflygningar. Avinodes webbaserade marknadsplats visar tillgång på flygningar i realtid, prissättning och beräkning av flygtiden för mer än 3 000 privatjet världen över. Transaktionen strukturerades som en omvänd fusion där aktieägarna i CharterX, Inc. erbjöds kontant betalning för sina aktier i bolaget.

Mannheimer Swartlings team, som hanterade transaktionen och förvärvsfinansieringen, leddes av Johan Ljungberg (Göteborg) och Maria Tufvesson Shuck (New York), huvudsakligen assisterad av Hampus Thofte och Hendrik Kangasmuukko.