14 juni 2013 - Uppdrag

ASSA ABLOY tecknar en syndikerad kreditfacilitet om 900 miljoner euro

ASSA ABLOY har tillsammans med 14 banker tecknat en syndikerad kreditfacilitet om sammanlagt 900 MEUR. Faciliteten har en löptid på minst fem år och är huvudsakligen en refinansiering av en befintlig kreditfacilitet om 1 100 MEUR som förfaller 2014.

ASSA ABLOY är  världsledande inom lås- och dörrlösningar med cirka 43 000 anställda, en omsättning på cirka 47 miljarder kronor och egen verksamhet i mer än 70 länder. ASSA ABLOYs aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Stockholm.

ASSA ABLOY har rådgivits av Mannheimer Swartling i transaktionen. Zoran Stambolovski ansvarade för ärendet, främst biträdd av Caroline Nilsson.