16 april 2014 - Uppdrag

Arise emitterar senior säkerställd grön obligation för 1,1 miljarder kronor

Arise AB (publ) har emitterat en senior säkerställd grön obligation för 1,1 miljarder kronor som förfaller till betalning år 2019 och med en rörlig ränta om 3,00 procentenheter över 3-månaders STIBOR. Arise avser att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm.

Detta är första gången som en senior säkerställd obligation emitteras i Sverige i vindkraftsektorn. Säkerheten består av pant över aktier i ett antal av Arises dotterbolag som äger vindkraftparker i södra Sverige. DNV GL har utfärdat ett utlåtande om att obligationen är i enlighet med de gröna obligationsprinciperna (eng. Green Bond Principles), vilket ger en extern försäkran om obligationens gröna integritet. De gröna obligationsprinciperna fastställdes i januari 2014 av ett antal internationella banker bland annat i syfte att standardisera den gröna obligationsmarknaden.

Arise är ett börsnoterat svenskt bolag och är en av de ledande aktörerna på den svenska vindkraftsmarknaden. Bolagets affärsidé är att som ett integrerat vindkraftbolag hantera hela värdekedjan från projektutveckling till försäljning av grön el från egna landbaserade vindkraftverk.

DNB Markets har agerat finansiella rådgivare till Arise och arrangör för emissionen.

DNB Markets rådgavs av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Daniel Karlsson, främst biträdd av Andreas Zettergren, Sara Ulriksen och Viktor Leisnert.