18 september 2014 - Uppdrag

Arise emitterar senior icke-säkerställd grön obligation för 350 miljoner kronor

Arise AB (publ) har emitterat en senior icke-säkerställd grön obligation för 350 miljoner kronor som förfaller till betalning år 2017 och med en rörlig ränta om 6,00 procentenheter över 3-månaders STIBOR, i syfte att refinansiera dess utestående obligationslån. Arise avser att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm.

Obligationen är ”grön” enligt DNV GL, som i samband med emissionen har gett ett utlåtande baserat på Green Bond Principles. Även om likviden inte är direkt hänförlig till specifika projekt bedöms obligationen vara i linje med syftet med Green Bond Principles, vilket är att främja investeringar i nya och befintliga projekt med miljömässig nytta. Arise är ett bolag vars syfte är att utveckla och äga vindkraft och är på så sätt dedikerat till att skapa miljömässig nytta genom att producera miljövänlig el. Green Bond Principles fastställdes i januari 2014 av ett antal internationella banker bland annat i syfte att standardisera den gröna obligationsmarknaden.

Arise är ett börsnoterat svenskt bolag och är en av de ledande aktörerna på den svenska vindkraftsmarknaden. Bolagets affärsidé är att som ett integrerat vindkraftbolag hantera hela värdekedjan från projektutveckling till försäljning av grön el från egna landbaserade vindkraftverk.

Swedbank AB (publ) och ABG Sundal Collier AB har agerat finansiella rådgivare till Arise och arrangörer för emissionen.

Swedbank och ABG Sundal Collier rådgavs av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Daniel Karlsson, främst biträdd av Andreas Zettergren och Sara Ulriksen.