12 december 2011 - Pressmeddelande

Årets advokatbyrå i Norden, Financial Times/mergermarket European M&A Awards 2011

- 2011 har varit ett år där den nordiska, och i synnerhet den svenska, M&A-marknaden har visat stark tillväxt relativt dess europeiska och amerikanska motsvarigheter, och där vi har varit lyckosamma nog att erhålla ett antal anmärkningsvärda uppdrag. Det är ett fortsatt utmanande klimat för transaktionsärenden och vi är tacksamma gentemot våra klienter för att de vänder sig till oss för rådgivning i sina affärsuppgörelser, kommenterar Biörn Riese, styrelseordförande och ordförande för verksamhetsgruppen M&A på Mannheimer Swartling.

Mannheimer Swartling har utsetts till årets advokatbyrå i Norden vid European M&A Awards 2011. Utmärkelsen är baserad på transaktionsdata från mergermarket.com på genomförda affärstransaktioner samt på den strategiska, komplexa och innovativa nivån på affärerna. Juryn består av en panel av experter som inkluderar ledande personer verksamma inom M&A i Europa, analytiker från mergermarket och korrespondenter från Financial Times. Mannheimer Swartling mottog även utmärkelsen 2009.

Biörn Riese forsätter:

- I vad som var en av de mest utmanande uppdragen på marknaden deltog vi i AstraZeneca’s försäljning av Astra Tech till Dentsply, och vi hade förmånen att rådgiva Carlyle och Providence Equity Partners i deras avyttring av Com Hem till BC Partners, en av de största affärsuppgörelserna i Sverige under 2011. Ytterligare ett framstående exempel på hur vi har assisterat klienter i deras komplexa uppdrag är vår roll som rådgivare till Haldex vid dess omstrukturering, vilket inkluderade avyttringen av Traction Systems Division till BorgWarner samt avknoppningen och notering av Hydraulic Systems Division på NASDAQ OMX Stockholm, sysselsatte advokater på våra kontor i Sverige, Kina, Tyskland, Bryssel och USA.

Byråns verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser (M&A) är så gott som oöverträffad i bredd och djup på den nordiska marknaden. Transaktioner är en central del av byråns verksamhet och vi har fler än 100 jurister i olika verksamhetsgrupper som är specialister på transaktioner verksamma på byråns tolv kontor i sex länder. Att vi behärskar juridiken är självklart, men vi kan dessutom bidra med värdefull branschkunskap och gedigen erfarenhet. Vi ger klienter högkvalitativa råd i deras mest krävande affärer och får konsekvent förtroendet att assistera i fler transaktioner än någon annan legal rådgivare i Norden, såväl i mindre regionala transaktioner som större internationella affärer.

Mer information om 2011 års transaktioner finns här.

För ytterligare information om utmärkelsen, vänligen läs pressmeddelandet från Financial Times/mergermarket.