1 april 2015 - Uppdrag

Arcus-Gruppen förvärvar Modern Fluids

Ratos dotterbolag Arcus-Gruppen förvärvar Modern Fluids Oy, ett av Finlands ledande vinimportföretag, genom koncernbolaget Vingruppen. Efter förvärvet ökar koncernens marknadsandel i Finland väsentligt och uppgår till cirka 10 procent.

Modern Fluids är en av Finlands ledande vinimportörer med flera kända vinproducenter i portföljen, till exempel Fairview, McGuigan, Murviedro, Taittinger, Garcia Carrion och Chateau Tanunda. Modern Fluids omsättning på årsbasis uppgår till cirka 13,5 miljoner euro.

Arcus-Gruppen är en ledande leverantör av vin och sprit i Norden. Till bolagets mest kända egna varumärken inom sprit hör bland annat Aalborg Akvavit, Lysholm Linie Aquavit, Braastad Cognac, Gammel Dansk och Vikingfjord Vodka. Inom vin har Arcus både egna varumärken samt agenturverksamhet. Antalet anställda uppgår till cirka 450 och Arcus-Gruppens omsättning 2014 uppgick till cirka NOK 2,3 miljarder. Arcus-Gruppen förvärvades av private equity-konglomerat Ratos i 2005. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm.

Arcus-Gruppen rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Michael Karlsson, Gustav Engvall och Daniel Kolm.