16 juli 2012 - Uppdrag

Arcus förvärvar nordiska spritvarumärken och produktion från Pernod Ricard

Arcus-Gruppen förvärvar flera nordiska spritvarumärken och en produktionsanläggning från Pernod Ricard för cirka 103 miljoner euro. Förvärvet omfattar varumärken såsom Aalborg, Brøndums, Gammel Dansk och Malteser samt en produktionsanläggning i Aalborg, Danmark. Transaktionen är villkorad av godkännande från relevanta myndigheter.

Arcus-Gruppen är ett norskt spritföretag och Nordens största vinleverantör. Bland gruppens varumärken finns Braastad Cognac, Linie Aquavit, Løiten och Vikingfjord Vodka. Produktion och tappning sker på Gjelleråsen, strax utanför Oslo, och antalet anställda uppgår till 470. Arcus-Gruppens omsättning uppgick under 2011 till 1,8 miljarder norska kronor. De förvärvade varumärkena kommer att öka Arcus-Gruppens försäljning inom spritsegmentet med omkring 50 procent och ökar rörelseresultatet väsentligt. Arcus-Gruppen är majoritetsägd av Ratos, ett private equity-konglomerat som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Arcus-Gruppen rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av delägarna Lars Kongstad och Lucas Jonsson, främst assisterade av jurist Hans Abrahamsson. Local partner Oliver Cleblad i Frankfurt rådgav i tysk lagstiftning i transaktionen. Delägare Stefan Perván Lindeborg i Bryssel och senior counsel Jürgen Busch tillsammans med jurist Meike Johnsen i Berlin rådgav i konkurrensrättsliga frågor.