11 oktober 2011 - Uppdrag

APM terminals förvärvar containerterminalen i Göteborgs hamn

APM Terminals har förvärvat Skandia Container Terminal AB och kommer att ta över driften av containerterminalen i Göteborgs Hamn. Skandia Container Terminal AB förvärvades från Göteborg Port Operation AB, ett bolag som kontrolleras av Göteborgs kommun. I samband med transaktionen kommer ett koncessionsavtal att ingås rörande nyttjande av terminalen och anslutande infrastruktur. Transaktionen förutsätter att berörda konkurrensmyndigheter ger sitt godkännande.

Transaktionen var den tredje och sista i privatiseringen av terminalverksamheterna i Göteborgs hamn. De två andra verksamheterna, avseende ro/ro- respektive bilterminalen, har överlåtits under 2010 och 2011. Göteborgs hamn är Nordens största hamn och årligen hanteras ungefär 800 000 containers i containerterminalen.

APM Terminals opererar i 61 hamnar och terminaler i 33 länder och har därutöver 132 inlandsserviceplatser i 48 länder, och sysselsätter ungefär 24 000 anställda. Företaget använder den senaste och modernaste terminalhanteringstekniken i syfte att begränsa energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser i sina terminaler.

APM Terminals biträddes av Mannheimer Swartling Advokatbyrå i transaktionen. Byråns team leddes av Johan Ljungberg och inkluderade Mårten Tagaeus, Jesper Prytz, Henric Diefke, Stefan Perván Lindeborg, Niklas Sjöblom och Emma Olnäs Fors samt ett antal andra medarbetare från verksamhetsgrupperna M&A, Shipping, Arbetsrätt, EU och Konkurrensrätt, Fastighet, Miljö och IMM.