25 februari 2011 - Uppdrag

Antofagasta Minerals ingår kopparexploaterings- och investeringsavtal med Eurasian Minerals

Antofagasta Minerals har ingått ett Strategic Alliance and Earn-in Agreement med Eurasian Minerals. Avtalet skapar en strategisk exploateringsallians huvudsakligen fokuserad på koppar i större delen av Sverige. Avtalet omfattar också s.k. ”earn-in”-åtaganden på utvalda projekt i regionen och en aktieinvestering i Eurasian Minerals.

Antofagasta Minerals är en division i Antofagasta PLC, ett Chilebaserat koppargruvföretag noterat på London Stock Exchange som även är verksamt inom transport och vattendistribution. Antofagasta har också exploaterings- och utvärderings- eller genomförbarhetsprogram i Nordamerika, Latinamerika, Europa, Asien, Afrika och Australien.

Antofagasta biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen avseende svensk rätt. Martin Ericsson ledde byråns team, främst assisterad av Patrik Lilieblad, Sigrid Rohdén och Håkan Knutsson. Per Molander och Felicia Terenius rådgav i miljö- och gruvfrågor.