14 juni 2016

Mannheimer Swartling deltar i Aktuell Hållbarhets konferens Årets bästa hållbarhetsredovisning 2016

Den 2 juni deltog Mannheimer Swartling i konferensen ”Årets bästa hållbarhetsredovisning 2016” anordnad av Aktuell Hållbarhet. Under konferensen delades pris ut för bästa hållbarhetsredovisning och flera presentationer och paneldiskussioner hölls på temat hållbarhetsredovisning.

Mannheimer Swartlings hållbarhetschef Emma Ihre medverkade i en paneldiskussion kring hur det nya kravet på obligatorisk hållbarhetsredovisning påverkar näringslivet. Följande personer medverkade i panelen:

  • Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC
  • Diana Madunic, ambassadör för hållbart företagande, Utrikesdepartementet
  • Emma Ihre, hållbarhetschef, Mannheimer Swartling
  • Jörgen Qwist, vd, DGC