15 juni 2010 - Uppdrag

Ancestry.com förvärvar Genline AB

Ancestry.com har ingått avtal om att förvärva släktforskningsföretaget Genline AB, ett helägt dotterbolag till Genline Holding AB som är noterat på AktieTorget. Transaktionen är villkorad av godkännande från säljarens aktieägare.

Ancestry.com är världens största nätbaserade släktforskningsföretag, noterat på NASDAQ i New York. Ancestry.com har sammanlagt 1,2 miljoner medlemmar och innehar mer än 5 miljarder historiska dokument tillsammans med 17 miljoner släktträd som innehåller 1,7 miljarder levnadsteckningar.

Ancestry.com biträddes av Mannheimer Swartling. Ansvarig delägare var Martin Ericsson, huvudsakligen biträdd av Patrik Lilieblad och Richard Edström (M&A), Stefan Widmark och Sara Nordlund (IP), Ola Axelsson (Arbetsrätt) och Julia Brugge (IT).