4 april 2011 - Uppdrag

AMF förvärvar femtio procent av bostadsbolaget Dombron

AMF Pensionsförsäkring AB har ingått avtal med Fjärde AP-fonden om förvärv av hälften av aktierna i Dombron Intressenter AB och därmed indirekt en fastighetsportfölj med ett underliggande fastighetsvärde om 6 miljarder kronor. Fastighetsportföljen med ca 80 fastigheter utgörs av bostads- och studentbostadsfastigheter i främst Göteborg, Stockholm och Uppsala.

AMF Pensionsförsäkring AB är ett av Sveriges största pensionsbolag. Företagets dotterbolag AMF Fastigheter AB äger kontors- och handelsfastigheter i främst Stockholm och Göteborg med ett marknadsvärde om cirka 24,6 miljarder kronor.

AMF rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Klas Wennström ansvarade för ärendet, främst assisterad av Niklas Svantesson, Mikael Laag, Jenny Elofsson och Johan Frost Bergman.