22 juli 2014 - Uppdrag

Altor och Investor avyttrar majoriteten i Lindorff till Nordic Capital

Altor och Investor har ingått avtal om att avyttra majoriteten i Lindorff, ett ledande europeiskt inkassoföretag, till Nordic Capital Fund VIII för ett skuldfritt värde om 2,3 miljarder euro. Altor och Investor kommer att kvarstå som ägare av maximalt 315 miljoner euro av aktiekapitalet i Lindorff. Transaktionen villkoras av sedvanliga regulatoriska godkännanden.

Lindorff förvärvades av Altor år 2004. Investor förvärvade 50 procent av Lindorff år 2008. Under de senaste 10 åren har Lindorff utökat sin geografiska närvaro och blivit nordisk marknadsledare samt uppnått en marknadsledande position i Tyskland, Spanien och Nederländerna. Idag har Lindorff cirka 2 750 medarbetare och verksamhet på 11 marknader i Europa. Bolaget hade en nettoomsättning på 450 miljoner euro år 2013.

Altor är en familj av private equity-fonder med fokus på att investera i och utveckla medelstora företag med nordiskt ursprung. Sedan starten har ledande internationella institutionella investerare investerat sammanlagt 5,8 miljarder euro i de fyra Altor fonderna. Den sammanlagda omsättningen för de nuvarande portföljbolagen är mer än 20 miljarder euro och företagen har över 30 000 anställda.

Investor är ett investmentbolag med nordisk bas som bildades för snart hundra år sedan av familjen Wallenberg. Investor äger betydande minoritets- eller majoritetsposter i högkvalitativa bolag. Investoraktien är noterad på Stockholmsbörsen.

Altor och Investor rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Tom Wehtje och Åke Kjellson, främst biträdd av Therese Jansson, Henrik Dock, Lisa Hulthén och Henrik Johansson. Stefan Perván Lindeborg ansvarade för konkurrensrättsliga frågor, assisterad av Andreas Johansson. Daniel Karlsson ansvarade för finansieringsfrågor, assisterad av Daniel Khayyami.