20 mars 2015 - Uppdrag

Altor blir den största aktieägaren i Transcom

Altor Fund IV har idag offentliggjort ett förvärv av 6,4 miljoner aktier i Transcom WorldWide AB (publ) från Investment AB Kinnevik. Aktierna motsvarar 24,5% av samtliga utestående aktier i Transcom och köptes till ett pris om totalt 421 miljoner kronor.

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Transcom levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnelsehantering genom Transcoms omfattande nätverk av kontaktcenter och hemagenter. Transcom har 29 000 specialister i 54 anläggningar i 23 länder, som levererar tjänster på 33 språk till över 400 internationella kunder i olika branscher. Bolaget grundades 1995 av Kinnevik och aktien är nu noterad på Nasdaq Stockholm.

Sedan starten har Altors fonder samlat in runt 5,8 miljarder euro i totala åtaganden från investerare. Fonderna har investerat över 3,1 miljarder euro i mer än 40 företag. Investeringarna har gjorts i medelstora nordiska företag med fokus på värdeökning genom tillväxt och effektivitetsförbättringar.

Altor biträds av Mannheimer Swartling i samband med förvärvet. Byråns team består av Patrik Marcelius, Henrik Dock och Daniel Khayyami.