27 maj 2014 - Uppdrag

Altor avyttrar innehav i Max Matthiessen

Den globala riskkonsulten och försäkrings- samt återförsäkringsmäklaren Willis förvärvar 75 procent av aktierna i den ledande finansiella rådgivaren Max Matthiessen för 1 357 miljoner kronor och blir ny huvudägare i bolaget i samband med en transaktion, varigenom Altor Fund III säljer sin 50 procent ägarandel i Max Matthiessen och anställda säljer en ägarandel om 25 procent och behåller en 25 procent andel i bolaget. Transaktionen är föremål för sedvanliga regulatoriska krav och godkännanden.

Efter transaktionens genomförande går Max Matthiessen, grundat 1889, från att vara ett svenskt bolag med 23 kontor och 400 anställda till att bli en del av ett globalt nätverk av 400 kontor och 18 000 anställda. Altor Fund III förvärvade Max Matthiessen 2009.

Altor Fund III rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Åke Kjellson, Henrik Johansson, Jonas Lagerroos och Mikael Sandy.