17 juli 2014 - Uppdrag

Altor avslutar framgångsrik resning av Fund IV

Altor har stängt sin fjärde fond, Altor Fund IV, på sitt mål- och takbelopp om 2 miljarder euro.

Altor Fund IV kommer att vara baserad i Sverige och grundar sig på en svensk AB-struktur där investerarna går in i fonden via kapitalandelslån. Den nya fonden regleras som en AIFM-enhet av den svenska Finansinspektionen. Investerarbasen består i huvudsak av amerikanska universitetsstiftelser, välgörenhetsstiftelser och pensionsfonder. Nordiska investerare representerar 20 % av det totala investerade kapitalet i fonden, medan återstående kapital kommer från USA, Europa, Mellanöstern och Asien. Altor behåller sitt fokus på att utveckla medelstora företag i Norden och den nya fonden kommer att koncentrera sig på att göra investeringar i medelstora nordiska företag med intäkter som generellt ligger i storleksordningen 50 till 500 miljoner euro.

Sedan starten har Altors fonder samlat in runt 5,8 miljarder euro i totala åtaganden från investerare. Fonderna har investerat över 3,1 miljarder euro i mer än 40 företag. Den sammanlagda omsättningen för de nuvarande portföljbolagen överstiger 20 miljarder euro och totalt sett har bolagen fler än 30 000 anställda.

Mannheimer Swartling har varit en del av det team av rådgivare som har biträtt Altor i samband med struktureringen och fondresningen av Altor Fund IV.