26 mars 2015 - Uppdrag

Allianz Capital Partners investerar i Sörby vindkraftpark

Allianz Capital Partners har förvärvat vindkraftparken Sörby, belägen i kommunerna Ljusdal och Bollnäs, från Kraftö. Vindkraftparken kommer att omfatta 37 Vestas V117-3,3 MW turbiner med en sammanlagd effekt av 122 MW. Den kommer att vara en av Sveriges största landbaserade vindkraftparker när den står färdig hösten 2016.

Allianz Capital Partners har investerat totalt två miljarder euro i förnyelsebar energi. Allianz Capital Partners har nu byggt upp en portfölj om 49 vindkraftparker och sju solkraftparker med en sammanlagd effekt om över 1 200 MW, vilket gör dem till en av världens största finansiella investerare i förnyelsebar energi. Sörby vindkraftpark är Allianz tredje svenska vindkraftinvestering.

Allianz Capital Partners rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Mannheimer Swartlings team bestod huvudsakligen av Johan Ljungberg, Emma Olnäs Fors, Andreas Zettergren, Jonas Larson, Therese Strömshed, Caroline Perlström, Charlotte Nyström, Nathalie Jonsson, Viktor Leisnert, Patrik Engström och Otto Gullberg.