14 november 2014 - Uppdrag

Allianz Capital Partners har investerat i Sättravallen vindkraftpark

Allianz Capital Partners har förvärvat vindkraftparken Sättravallen i Kristinehamns kommun från Sättravallen Vindkraft AB. Vindkraftparken kommer att omfatta 16 Vestas V126-3,3 MW turbiner med en sammanlagd effekt av 52,8 MW och en totalhöjd om maximalt 186 meter per turbin. Marken där vindkraftparken är uppförd ägs av Sveaskog.

Allianz Capital Partners har investerat totalt två miljarder euro i förnyelsebar energi. Allianz Capital Partners har sedan 2005 byggt upp en portfölj om 47 vindkraftparker och sju solkraftparker i Tyskland, Frankrike, Italien och Sverige. Dessa har en sammanlagd effekt om över 1 200 MW och producerar tillräckligt med energi för att försörja omkring 500 000 hushåll.

Allianz Capital Partners rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Mannheimer Swartlings team bestod huvudsakligen av Johan Ljungberg, Emma Olnäs Fors, Andréa Dahrén, Andreas Zettergren, Linnea Ljung-Haanäs, Caroline Perlström, Patrik Bengtsson, Martin Hallström och Viktor Leisnert.