11 augusti 2015 - Uppdrag

Allianz Capital Partners har investerat i Mombyåsen vindkraftpark

Allianz Capital Partners har förvärvat vindkraftparken Mombyåsen i Sandvikens kommun från Arise Wind Farm 11 AB. Vindkraftparken kommer att omfatta 10 Vestas V126-3,3 MW turbiner med en totalhöjd om maximalt 190 meter per turbin. Marken där vindkraftparken är uppförd ägs av Sveaskog.

Till och med juni 2015 har Allianz Capital Partners investerat mer än 2,5 miljarder euro i förnyelsebar energi. Allianz Capital Partners äger 55 vindkraftparker och sju solkraftparker i Frankrike, Tyskland, Italien och Sverige med en sammanlagd effekt om över 1.400 megawatt, vilket gör dem till en av världens största finansiella investerare i förnyelsebar energi.

Allianz Capital Partners rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Mannheimer Swartlings team bestod huvudsakligen av Johan Ljungberg, Emma Olnäs Fors, Andreas Zettergren, Therese Strömshed, Jonas Larson, Caroline Perlström, Patrik Engström, Nathalie Jonsson, Viktor Leisnert och Otto Gullberg.