8 september 2014 - Uppdrag

Alfa Laval etablerar ett EMTN-program och emitterar obligationer till ett värde av EUR 800 miljoner

Alfa Laval har etablerat ett Euro Medium Term Note (EMTN) program och har lånat EUR 800 miljoner på företagsobligationsmarknaden. Denna långfristiga finansiering ersätter det kortfristiga lån som togs i samband med förvärvet av Frank Mohn AS. Obligationerna kommer att noteras på den irländska börsen.

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Bolaget hade 2013 en omsättning på cirka 29,8 miljarder kronor och har cirka 17 500 anställda efter förvärvet av Frank Mohn AS i maj 2014. Alfa Laval är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Alfa Laval rådgavs av Mannheimer Swartling i ärendet. Byråns team leddes av Zoran Stambolovski, främst biträdd av Oscar Magnusson och Philip Herrström.