2 mars 2016 - Uppdrag

Aktieägarna i Zengun säljer majoritetspost till Segulah

Aktieägarna i Zengun AB, däribland grundarna Ulf Jonsson och Tobias Örnevik, säljer en majoritetspost av aktierna till Segulah. Nuvarande ägare kommer behålla ett större aktieinnehav och fortsätta att vara operationellt aktiva i bolaget.

Zengun är ett av Sveriges snabbast växande byggföretag och verkar inom premiumsegmentet med fokus på kommersiella fastighetsprojekt i Stockholmsregionen.

Säljarna rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Jan Holmius, Viktor Nykvist och Tindra Ahlberg (M&A), Anders Erasmie (skatterätt) samt Stefan Perván Lindeborg och Urszula Sieradzka (konkurrensrätt).