6 december 2013 - Uppdrag

Akelius avyttrar bostadsportfölj i Öresundsregionen till Aberdeen

Akelius har avyttrat en bostadsportfölj i Öresundsregionen till Aberdeens bostadsfond, Aberdeen Residential Sweden AB. Portföljen omfattar totalt 15 fastigheter belägna i Malmö, Lund, Kävlinge och Helsingborg. Totalt ingår nästan 800 lägenheter och cirka 6 600 kvm lokalyta i portföljen.

Aberdeen Residential Sweden AB är ett dotterbolag till Aberdeen Asset Management, en global investment managementgrupp som är noterad på Londonbörsen sedan 1991.

Akelius Fastigheter AB är ett av Sveriges största privata bostadsbolag.

Akelius har biträtts av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Magnus Josefsson, Niklas Svantesson och Arman Azad.