3 juli 2014 - Uppdrag

Akelius avyttrar bostadsportfölj i Enköping till BroGripen

Akelius har avyttrat en bostadsportfölj i Enköping till BroGripen. Portföljen omfattar totalt tre fastigheter med 465 lägenheter och 400 tillhörande parkeringsplatser.

BroGripen är en privatägd fastighetskoncern som förvärvar, förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter med attraktiva lägen i Sverige.

Akelius Residential AB är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag.

Akelius har biträtts av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Magnus Josefsson, Niklas Svantesson och Moa Molin.