5 augusti 2010 - Uppdrag

AH Industries förvärvar RM Group

AH Industries, ett dotterbolag till Ratos AB, har förvärvat samtliga aktier i RM Group från dess grundare, som kommer att kvarstå som ägare i det sammanslagna bolaget med en ägarandel om ca 10 %. Förvärvet sker till ett företagsvärde (Enterprise Value) om ca 325 miljoner danska kronor. Förvärvet är villkorat av tillstånd från berörda konkurrensmyndigheter.

RM Group är en dansk underleverantör till vindkraft-, cement- och mineralindustrin med ca 220 anställda, verksamhet i Danmark och Kina och under 2009 uppgick omsättningen proforma till ca 488 miljoner danska kronor. AH Industries, som är en dansk ledande leverantör av metallkomponenter och tjänster till den internationella vindkraft-, offshore- och marinindustrin, förvärvades av Ratos AB under 2007. Ratos AB är ett private equity-bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Ratos AB och AH Industries har rådgivits av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Lars Kongstad och Lucas Jonsson.  Jürgen Busch, med assistans av Meike Johnsen, ansvarade för konkurrensrättsliga frågor.