11 december 2009 - Uppdrag

Ägarna av Aspis Liv samarbetar med Finansinspektionen i överlåtelse av försäkringsbestånd

Mannheimer Swartling assisterar Aspis Capital S.A., majoritetsägaren i Aspis Liv Försäkrings AB, i samband med överlåtelsen av Aspis Livs försäkringsbestånd till Moderna Försäkringar Liv AB. Transaktion utförs under överinseende av Finansinspektionen i samarbete med ägarna, däribland Aspis Capital S.A.

Mannheimer Swartlings team leds av Niklas Bogefors.